INFORMACIÓ DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

El Departament d'Arquitectura de Computadors s'encarrega de l'ensenyament sobre estructura i organització de computadors, arquitectura de computadors, sistemes operatius, xarxes de computadors, avaluació de computadors i disseny VLSI. A nivell de primer i segon cicle, el Departament està implicat en la docència de 4 centres de la UPC. A nivell de tercer cicle, el Departament ofereix aquest programa de doctorat en Arquitectura de Computadors, estructurat en dues intensificacions: 1) COMPUTACIÓ D'ALTES PRESTACIONS I TECNOLOGIA i 2) XARXES DE COMUNICACIONS I SISTEMES DISTRIBUÏTS, on es continua la docència en els temes abans esmentats.
El programa de doctorat d'Arquitectura de Computadors ha rebut la Menció de Qualitat del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, referència MCD2003-00126 (BOE resolució del 28 de maig del 2003) i renovada per als cursos académics 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 i fins el 2009/2010.
Llista de tesis presentades en el programa

Informació acadèmica

Sol.licitud d'admissió al programa de doctorat (procediment web)
Calendari acadèmic

Les assignatures de doctorat s'imparteixen en el Master CANS. Els horaris de les assignatures es poden trobar a la URL de la FIB (Horaris).

Informació general

Normativa UPC
Guia docent del programa de doctorat "Arquitectura de Computadors" de la UPC (curs 2009/10, curs 2008/09)

Beques i ajuts

Informació a la UPC
 

Inici | Presentació | Docència | Recerca | Centres de Recerca | Novetats Inici

Darrera actualització: 17 de marÁ del 2009
Copyright © 2000-2009 Departament d'Arquitectura de Computadors