Introducció als Computadors


Documentació addicional

Els circuits lògics combinacionals [Document PDF]

Els circuits lògics seqüencials [Document PDF]

Sistemes lògics seqüencials: El model de moore [Document PDF]


Pla antic