ASO - Llibres i Manuals

Llibres d'administració de sistemes

Guies d'ús d'UNIX

Linux

Guies anteriors o sense manteniment

Un parell de guies cl&agrve;ssiques d'instal·lació i administració de Linux. Encara que no tenem m&eacut;s actualitzacions tenen informació que &uacte;s molt pertinent.

Altres sistemes operatius

Xarxes i seguretat