Xarxes de Computadors, grau en enginyeria informàtica
XC-GRAU Quadrimestre de Tardor de 2022
English

Professors Temari Avaluació Pràctiques Documentació Transparències Calendari Horaris PàginaFIB


Dates dels controls i examen final


Professors

ProfessorIdiomaGrupDespatxHores de consulta
Llorenç Cerdà (coordinador)
català L13 C6-213 Acordar l'hora amb el professor per mail
Jordi Domingo
català T10 D6-209 Acordar l'hora amb el professor per mail
Leandro Navarro
català T40, L41, L42 C6-206 Acordar l'hora amb el professor per mail
Marc Ruiz
castellà L11, L12 D6-116 Acordar l'hora amb el professor per mail
Felix Freitag
castellà L14 C6-E206 Acordar l'hora amb el professor per mail
German Santos
català L43 C6-112 Acordar l'hora amb el professor per mail

Temari

  1. Introducció (inclòs en el primer control, C1 i l'EF)
  2. IP (inclòs en el primer control, C1 i l'EF)
  3. LANs (inclòs en l'EF)
  4. TCP (inclòs en l'EF)
  5. Aplicacions en Xarxa (inclòs en l'EF)
Veure les transparències per un tenir un índex detallat del contingut de l'assignatura.

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura tindrà dues components: laboratori, NL, (30%) i teoria, NT, (70%), és a dir: NF = 0.3 * NL + 0.7 NT
La nota de laboratori, NL, es calcularà com: NL = 0.5 * CL + 0.5 * EL
On CL és la mitjana dels minicontrols de laboratori, i EL és l'examen final de laboratori. Per poder fer els minicontrols en cada sessió presencial, cal entregar un informe previ en paper a l'inici de la sessió. Si no s'entrega no es pot fer el minicontrol, i la nota d'aquest serà 0.
La nota de teoria, NT, tindrà 2 parts. Un control, C1, i un examen final EF. Aquests exàmens es faran durant les sessions d'exàmens parcials i finals previstos per la facultat.
La nota de teoria es calcularà com: NT = 0.3 * max(C1, EF) + 0.7 * EF

Incentiu a l'estudi:

Es pujarà fins a 1 punt la nota final (NF) als alumnes que compleixin les condicions de sota. L'increment serà proporcional a la NF obtinguda i al nombre de problemes lliurats segons la fórmula NFinc = NF + max(0, min(1, (NF-5)/2) * B), on 0≤B≤1 és la part proporcional dels problemes lliurats.

Pràctiques de laboratori

Sessió Contingut
s1 Configuració d'interfícies, routing estátic i taules d'encaminament (LINUX)
s2 Configuració d'interfícies, routing estátic i taules d'encaminament en routers CISCO (IOS)
s3 Routing dinàmic: RIPv1,v2 (IOS)
s4 Filtrat: Llistes d'Accés i NAT (IOS)
s5 Switches Ethernet (IOS)
s6 TCP
s7 DNS
s8 Examen final de Laboratori

Dies de pràctiques

Grup/Sessió/Día s1s2s3s4s5s6s7s8
L43 (dimecres) 28/09/2022 05/10/2022 19/10/2022 26/10/2022 23/11/2022 30/11/2022 14/12/2022 21/12/2022
L14 (dijous) 06/10/2022 13/10/2022 20/10/2022 27/10/2022 24/11/2022 01/12/2022 15/12/2022 22/12/2022
L11, L12, L13, L41, L42 (divendres) 30/09/2022 07/10/2022 14/10/2022 21/10/2022 25/11/2022 02/12/2022 16/12/2022 23/12/2022

Informació important sobre les sessions de laboratori


Documentació

Transparències

Veure les transparències per tenir un índex detallat del contingut de l'assignatura.
  1. Introducció
  2. IP
  3. LANs
  4. TCP
  5. Aplicacions en Xarxa

Controls i Exàmens de cursos passats: Els teniu en el racó.

Quadern de Problemes: es publicarà en el racó.

XML

Sockets

Links d'interés:

Bibliografia

Sobre TCP/IP