Xarxes de Computadors, grau en enginyeria informàtica
XC-GRAU Quadrimestre de Tador de 2021
English

Professors Temari Avaluació Pràctiques Documentació Transparències Horaris PàginaFIB


Dates dels controls i examen final


Professors

ProfessorIdiomaGrupDespatxHores de consulta
Leandro Navarro
castellà T10 C6-206 Acordar l'hora amb el professor per mail
Jordi Domingo
català T40 D6-209 Acordar l'hora amb el professor per mail
Llorenç Cerdà (coordinador)
català C6-213 Acordar l'hora amb el professor per mail
Luís Velasco
castellà L41, L43 D6-107 Acordar l'hora amb el professor per mail
José Suarez
castellà L42 D6-008 Acordar l'hora amb el professor per mail
Meritxel Figueres
català L11, L12, L13 Acordar l'hora amb el professor per mail

Temari

  1. Introducció (inclòs en el primer control, C1)
  2. IP (inclòs en el primer control, C1)
  3. LANs
  4. TCP
  5. Aplicacions en Xarxa
Veure les transparències per un tenir un índex detallat del contingut de l'assignatura.

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura tindrà dues components: laboratori, NL, (30%) i teoria, NT, (70%), és a dir: NF = 0.3 * NL + 0.7 NT
La nota de laboratori, NL, es calcularà com: NL = 0.5 * CL + 0.5 * EL
On CL és la mitjana dels minicontrols de laboratori, i EL és l'examen final de laboratori. Per poder fer els minicontrols en cada sessió presencial, cal entregar un informe previ en paper a l'inici de la sessió. Si no s'entrega no es pot fer el minicontrol, i la nota d'aquest serà 0.
La nota de teoria, NT, tindrà 2 parts. Un control, C1, i un examen final EF. Aquests exàmens es faran durant les sessions d'exàmens parcials i finals previstos per la facultat.
La nota de teoria es calcularà com: NT = 0.3 * max(C1, EF) + 0.7 * EF

Incentiu a l'estudi:

Es pujarà fins a 1 punt la nota final (NF) als alumnes que compleixin les condicions de sota. L'increment serà proporcional a la NF obtinguda i al nombre de problemes lliurats segons la fórmula NFinc = NF + max(0, min(1, (NF-5)/2) * B), on B és la part proporcional dels problemes lliurats.

Pràctiques de laboratori

Sessió Contingut
s1 Configuració d'interfícies, routing estátic i taules d'encaminament (LINUX)
s2 Configuració d'interfícies, routing estátic i taules d'encaminament en routers CISCO (IOS)
s3 Routing dinàmic: RIPv1,v2 (IOS)
s4 Filtrat: Llistes d'Accés i NAT (IOS)
s5 Switches Ethernet (IOS)
s6 TCP
s7 DNS
s8 Examen final de Laboratori

Dies de pràctiques

Grup/Sessió/Día s1s2s3s4s5s6s7s8
L11, L12, L13, L41, L42, L43 (divendres) 08/10/2021 15/10/2021 22/10/2021 29/10/2021 19/11/2021 03/12/2021 10/12/2021 17/12/2021

Informació important sobre les sessions de laboratori


Documentació

Transparències

Veure les transparències per tenir un índex detallat del contingut de l'assignatura.
  1. Introducció (inclòs en el primer control, C1)
  2. IP (inclòs en el primer control, C1)
  3. LANs
  4. TCP
  5. Aplicacions en Xarxa

Controls i Exàmens de cursos passats: Els teniu en el racó.

Quadern de Problemes: es publicarà en el racó.

XML

Sockets

Links d'interés:

Bibliografia

Sobre TCP/IP