Xarxes de Computadors, grau en enginyeria informàtica
XC-GRAU Quadrimestre de Tardor de 2020
English

Professors Temari Avaluació Pràctiques Documentació Transparències Horaris PàginaFIB


Dates dels controls i examen final


Professors

ProfessorIdiomaGrupDespatxHores de consulta
Llorenç Cerdà (coordinador)
català T20 C6-213 Acordar l'hora amb el professor per mail
Leandro Navarro
castellà, anglès T10 (anglès), L11 (anglès) C6-206 Acordar l'hora amb el professor per mail
Jordi Domingo
català T40 D6-209 Acordar l'hora amb el professor per mail
José Suarez
castellà L41, L42 D6-008 Acordar l'hora amb el professor per mail
Meritxel Figueres
català L13, L21, L22 Acordar l'hora amb el professor per mail

Temari

  1. Introducció (inclòs en el primer control, C1)
  2. IP (inclòs en el primer control, C1)
  3. LANs
  4. TCP
  5. Aplicacions en Xarxa
Veure les transparències per un tenir un índex detallat del contingut de l'assignatura.

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura tindrà dues components: laboratori, NL, (30%) i teoria, NT, (70%), és a dir: NF = 0.3 * NL + 0.7 NT
La nota de laboratori, NL, es calcularà com: NL = 0.5 * CL + 0.5 * EL
On CL és la mitjana dels minicontrols de laboratori, i EL és l'examen final de laboratori.
La nota de teoria, NT, tindrà 2 parts. Un control, C1, i un examen final EF. Aquests exàmens es faran durant les sessions d'exàmens parcials i finals previstos per la facultat.
La nota de teoria es calcularà com: NT = 0.3 * max(C1, EF) + 0.7 * EF

Incentiu a l'estudi:

Es pujarà fins a 1 punt la nota final (NF) als alumnes que compleixin les següents condicions: Si es compleixen aquestes condicions, es pujarà la part proporcional per cada problema lliurat.

Pràctiques de laboratori

Sessió Contingut
s1 Explicació de la pràctica 1 "Configuració d'interfícies, routing estátic i taules d'encaminament (LINUX)"
s2 Explicació de la pràctica 2 "Configuració d'interfícies, routing estátic i taules d'encaminament en routers CISCO (IOS)" i minicontrol de la pràctica 1
s3 Explicació de la pràctica 3 "Routing dinàmic: RIPv1,v2 (IOS)" i minicontrol de la pràctica 2
s4 Explicació de la pràctica 4 "Filtrat: Llistes d'Accés i NAT (IOS)" i minicontrol de la pràctica 3
s5 Explicació de la pràctica 5 "Switches Ethernet (IOS)" i minicontrol de la pràctica 4
s6 Explicació de la pràctica 6 "TCP" i minicontrol de la pràctica 5
s7 Explicació de la pràctica 7 "DNS" i minicontrol de la pràctica 6
s8 Examen final de Laboratori

Dies de pràctiques

Grup/Sessió/Día s1s2s3s4s5s6s7s8
L11a (dimecres 10-11h) 07/10/2020 14/10/2020 21/10/2020 28/10/2020 25/11/2020 02/12/2020 09/12/2020 16/12/2020
L11b (dimecres 11-12h) 07/10/2020 14/10/2020 21/10/2020 28/10/2020 25/11/2020 02/12/2020 09/12/2020 16/12/2020
L13a (dimecres 08-09h) 07/10/2020 14/10/2020 21/10/2020 28/10/2020 25/11/2020 02/12/2020 09/12/2020 16/12/2020
L13b (dimecres 09-10h) 07/10/2020 14/10/2020 21/10/2020 28/10/2020 25/11/2020 02/12/2020 09/12/2020 16/12/2020
L21a (dijous 08-09h) 08/10/2020 15/10/2020 22/10/2020 29/10/2020 26/11/2020 03/12/2020 10/12/2020 17/12/2020
L21b (dijous 09-10h) 08/10/2020 15/10/2020 22/10/2020 29/10/2020 26/11/2020 03/12/2020 10/12/2020 17/12/2020
L22a (dijous 10-11h) 08/10/2020 15/10/2020 22/10/2020 29/10/2020 26/11/2020 03/12/2020 10/12/2020 17/12/2020
L22b (dijous 11-12h) 08/10/2020 15/10/2020 22/10/2020 29/10/2020 26/11/2020 03/12/2020 10/12/2020 17/12/2020
L41a (dijous 17-18h) 08/10/2020 15/10/2020 22/10/2020 29/10/2020 26/11/2020 03/12/2020 10/12/2020 17/12/2020
L41b (dijous 18-19h) 08/10/2020 15/10/2020 22/10/2020 29/10/2020 26/11/2020 03/12/2020 10/12/2020 17/12/2020
L42a (dijous 19-20h) 08/10/2020 15/10/2020 22/10/2020 29/10/2020 26/11/2020 03/12/2020 10/12/2020 17/12/2020
L42b (dijous 20-21h) 08/10/2020 15/10/2020 22/10/2020 29/10/2020 26/11/2020 03/12/2020 10/12/2020 17/12/2020

Informació important sobre les sessions de laboratori


Documentació

Transparències

Veure les transparències per tenir un índex detallat del contingut de l'assignatura.
  1. Introducció (inclòs en el primer control, C1)
  2. IP (inclòs en el primer control, C1)
  3. LANs
  4. TCP
  5. Aplicacions en Xarxa

Controls i Exàmens de cursos passats: Els teniu en el racó.

Quadern de Problemes: es publicarà en el racó.

XML

Sockets

Links d'interés:

Bibliografia

Sobre TCP/IP